Rekuperácia a vetranie Paul

Paul

Porovnanie vetrania oknami a riadeného vetrania s rekuperáciou vľavo vľavo
okná
Doterajšie odporúčanie pri vetraní

Nárazové vetranie doširoka otvorenými protiľahlými oknami alebo oknom a vchodovými dverami. Podľa normy DIN 1946 sa má za hodinu vymeniť 0,5 násobok objemu vzduchu v miestnosti. To znamená vetrať naplno otvorenými oknami minimálne každé dve hodiny.


Výsledok vetrania oknami

Stále kolísanie kvality vzduchu má za následok prekračovanie hygienických hraníc v obytnom priestore. Pri tomto spôsobe vetrania sú tepelné straty vetraním 50% - 75% s celkových tepelných strát budovy.

výmenník

graf
Doporučené množstvo vymeneného vzduchu

nA=0,4h-1 podľa EnEV 2002 a DIN4701 V-10


Výsledok riadeného vetrania s rekuperáciou

Stále rovnomerná dobrá kvalita vzduchu vo všetkých miestnostiach. Tepelné straty vetraním klesnú na 20-30% celkových tepelných strát budovy.REKUPERACIA PAUL (ELTIS)