Rekuperácia a vetranie Paul

Paul

Princíp výmenníka tepla vľavo vľavo

Protiprúdovým kanálovým výmenníkom (rekuperátorom) vám predstavujeme špičkovú svetovú technológiu.

Nová štruktúra profilu rekuperátora (šachovnicovo usporiadané protibežné kanály) vedie k výraznému zvýšeniu jeho aktívnej plochy oproti štandardným doskovým rekuperátorom.

Preto je možné u tohoto typu dosiahnúť účinnosť rekuperácie 85 - 99% pri zachovaní malých rozmerov. To znamená, že napríklad znečistený vzduch o teplote 20oC predohreje čerstvý vonkajší vzduch z 0oC na 18oC.

Dostatočná veľkosť celkového prietočného prierezu znižuje tlakovú stratu výmenníku (rekuperátora) na minimum. To umožňuje použiť ventilátory s veľmi malým príkonom. Takto konštruovaná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla je veľmi tichá bez potreby dodatočného zatlmovania vetracieho systému.

Dostatočná hrúbka izolácie umožňuje umiestniť jednotku aj do nevykurovaných priestorov bez toho, aby sa znižovala jej účinnosť. Izolácia rekuperačných jednotiek Paul je konštruovaná s ohľadom na dostatočný tepelný odpor bez tepelných mostov a zároveň vysokú akustickú pohltivosť.
Rekuperátor Paul

... rekuperácia s účinnosťou až 99% ...


REKUPERACIA PAUL (ELTIS)