Rekuperácia a vetranie Paul

Paul

Rekuperácia tepla 1/3 vľavo

V pasívných, nízkoenergetických, ale aj štandardných rodinných domoch vetranie tradičným spôsobom (cez okná) znamená relatívne vysokú stratu tepelnej energie a značnú tepelnú nepohodu (prievan, studený vzduch). Preto boli vyvinuté systémy riadeného vetrania, ktoré optimalizujú potrebu výmeny vzduchu v obytnej jednotke a tým zvýšujú obytný komfort. Navyše je možné takéto kontrolované vetranie doplniť o jednotku so spätným získavaním tepla – rekuperátor, čím sa zníži strata tepelnej energie.

Rekuperácia vzduchu vo vetracom systéme zaisťuje stály prívod čerstvého vzduchu do bytových priestorov obytných budov, vytvára tak príjemnú vnútornú klímu a navyše teplo z odvádzaného vzduchu s viac ako 60% účinnosťou odovzdá čerstvému privádzanému vzduchu.

Srdcom každej vetracej jednotky s rekuperáciou je výmenník (rekuperátor).

Vo výmenníku odovzdá odsávaný znečistený vzduch z interiéru teplo privádzanému čerstvému vzduchu z exteriéru.
rekuperátor


Jedinečnosť vetracích jednotiek Paul s rekuperáciou vzduchu spočíva vo vysokej účinnosti (viac ako 90%) tepelného výmenniku. Ten je vyrobený z plastových lamiel, ktoré rozvádzajú prúdiaci vzduch do jednotlivých kanálov v tvare šachovnice. Rekuperátor je konštruovaný ako protiprúdový.Rekuperátor PaulRekuperátor Paul

 

Rekuperácia tepla 1/3 vľavo
REKUPERACIA PAUL (ELTIS)