Rekuperácia a vetranie Paul

Paul

Teplovodný výmenník
Teplovodný výmenník
Teplovodný výmenník služi na dokurovanie alebo kúrenie (len v pasivnych domoch) pomocou teplej vody pripravenej pre tento účel (plynový kotol, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo...).
 
 

 

Technická dokumentácia Tecnická dokumentácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKUPERACIA PAUL (ELTIS)