Rekuperácia a vetranie Paul

Paul

Prehľad vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla firmy Paul
Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla
Typ Objem vzduchu pri 100 Pa
[m3/h]
Úžitková plocha
[m2]
Účinnosť
[%]
Príkon
[w]
Certifikát
climos f 200 max. 200 do 150 95 - 97 20 - 90 Passivhaus
focus 200 max. 200 do 150 95 - 97 20 - 90 Passivhaus
novus 300 max. 300 do 230 97 - 99 17 - 117 Passivhaus
novus 450 max. 450 do 230 97 - 99 20 - 209 Passivhaus

Decentrálne jednotky s rekuperáciou tepla
Typ Objem vzduchu
[m3/h]
Úžitková plocha
[m2]
Účinnosť
[%]
Príkon
[w]
Certifikát
ComfoSpot 50 max. 55 pre jednotlivé miestnosti až 82 max. 15
ComfoAir 70 max. 65 pre jednotlivé miestnosti
a ostrovné riešenia
72 až 88 max. 18 Passivhaus

Kompaktné jednotky s rekuperáciou tepla
Typ Objem vzduchu pri 100 Pa
[m3/h]
Úžitková plocha
[m2]
Účinnosť
[%]
Príkon
[w]
  vo vývoji      

 

REKUPERACIA PAUL (ELTIS)