Rekuperačné jednotky PAUL

Rekuperačné jednotky Zehnder

Rozvody vzduchu ComfoFresh

Rekuperácia tepla

Protiprúdový rekuperátor

V pasívných, nízkoenergetických, ale aj štandardných rodinných domoch vetranie tradičným spôsobom (cez okná) znamená relatívne vysokú stratu tepelnej energie a značnú tepelnú nepohodu (prievan, studený vzduch). Preto boli vyvinuté systémy riadeného vetrania, ktoré optimalizujú potrebu výmeny vzduchu v obytnej jednotke a tým zvýšujú obytný komfort. Navyše je možné takéto kontrolované vetranie doplniť o jednotku so spätným získavaním tepla – rekuperátor, čím sa zníži strata tepelnej energie.

Rekuperácia vzduchu vo vetracom systéme zaisťuje stály prívod čerstvého vzduchu do bytových priestorov obytných budov, vytvára tak príjemnú vnútornú klímu a navyše teplo z odvádzaného vzduchu s viac ako 80% účinnosťou odovzdá čerstvému privádzanému vzduchu.

Srdcom každej vetracej jednotky s rekuperáciou je výmenník (rekuperátor).
Vo výmenníku odovzdá odsávaný znečistený vzduch z interiéru teplo privádzanému čerstvému vzduchu z exteriéru.

Jedinečnosť vetracích jednotiek Paul s rekuperáciou vzduchu spočíva vo vysokej účinnosti (viac ako 90%) tepelného výmenniku. Ten je vyrobený z plastových lamiel, ktoré rozvádzajú prúdiaci vzduch do jednotlivých kanálov v tvare šachovnice. Rekuperátor je konštruovaný ako protiprúdový.

Protiprúdovým kanálovým výmenníkom (rekuperátorom) vám predstavujeme špičkovú svetovú technológiu.

Nová štruktúra profilu rekuperátora (šachovnicovo usporiadané protibežné kanály) vedie k výraznému zvýšeniu jeho aktívnej plochy oproti štandardným doskovým rekuperátorom.

Preto je možné u tohoto typu dosiahnúť účinnosť rekuperácie 85 - 94% pri zachovaní malých rozmerov. To znamená, že napríklad znečistený vzduch o teplote 20oC predohreje čerstvý vonkajší vzduch z 0oC na 18oC.

Dostatočná veľkosť celkového prietočného prierezu znižuje tlakovú stratu výmenníku (rekuperátora) na minimum. To umožňuje použiť ventilátory s veľmi malým príkonom. Takto konštruovaná rekuperačná jednotka s rekuperáciou tepla je veľmi tichá bez potreby dodatočného zatlmovania vetracieho systému.

Dostatočná hrúbka izolácie umožňuje umiestniť rekuperačnú jednotku aj do nevykurovaných priestorov bez toho, aby sa znižovala jej účinnosť. Izolácia rekuperačných jednotiek Paul je konštruovaná s ohľadom na dostatočný tepelný odpor bez tepelných mostov a zároveň vysokú akustickú pohltivosť.

Protiprúdový rekuperátor

Predajca v SR:

ELTIS electronic, spol. s r. o.
Podjazdová I. 2875/10A
971 01 Prievidza

IČO: 36317373
IČ DPH: SK2020078412Telefón: +421 46 5423030

E-mail: info@vetranie.sk